Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Vyhodnoťte si vhodnosť BI projektu pre Vašu firmu

V tomto formulári si môžete skúsiť vyhodnotiť pripravenosť firmy na platformu DWH.

1. Potrebujete kombinovať dáta z viacerých zdrojov?
2. Spôsob spracovania dát:
3. Existuje vo Vašich dátach prekrytie/duplicita ? (napr. pohyby na sklade voči dodacím listom, niekoľko rôznych CRM systémov kombinovaných z databázami ponúk)