Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Blog

Ako začať s budovaním Data Warehouse (1)

Existujú dva základné prístupy k budovaniu data warehouse. Prvý prístup je oynačovaný termínom top-down, teda z vrchu nadol. Top-down prístup chápe data warehouse ako východiskový bod celeého analytického prostredia. Data warehouse obsahuje transakčné dáta (vo výyname dáta s najnižšou granularitou) ktoré sú typicky zozbierané z viacerých zdrojov. Následne sú tieto dáta normalizované a integrované do podnikového dátového modelu.  ...
2020-10-02

Problémy kvality dát

Dlhodobejšie skúsenosti s vuyživaním data warehousových platforiem ukázali že firmy a používatelia nie sú schopní dosiahnuť očakávané výhody a prínosy s týchto systémov. Tieto problémy majú spoločného menovateľa: reportovacie systémy sú v skutočnosti iba front-end grafické užívateľské prostredie (graphical user interfaces -GUI) a yapuydrené business procesy ktoré sa spoliehajú na poskztované dáta. Podobné skúsenosti sa dajú nájsť aj v prevádzke iných IT systémov, od CRM platforiem cez rôzne monitorovacie a reportovacie dashboardy a nakoniec aj desktop a mobilné aplikácie. Tieto aplikácie nedokážu zabezpečiť požadovanú kvalitu dát. A kvalita vstupných dát určuje čo je možné očakávať ako výstup. ...
2020-10-02

Budovanie nízkonákladového DWH systému

V tomto príspevku predstavím fiktívnu firmu, ktorá sa rozhodla vyriešiť problém reportovania dát.
FIREMNÝ PROFIL
Naša fiktívna firma, XYZ publishing, vydáva 4 life-style mesačníky , zamerané na mužov, ženy, rodinne ladenný mesačník a publikáciu zameranú na cestovanie a cestovný ruch. Obsah je vytváraný malou skupinou permanentných zamestnancov – autorov a columnistov a o niečo väčšov skupinov autorov-prispievateľov. Vedúci vydaní tiež pravidelne vyhľadávajú a využívajú príspevky od freelancerov a bloggerov. Jeden permanentný manager a niekoľko externých obchodných zástupcov pracujúcich na dohodu zabezpečujú predaj reklamného priestoru. ...
2020-10-02